Na górę

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny

w Długiej Goślinie, Archidiecezja Gnieźnieńska

Ogłoszenia Duszpasterskie, V Niedziela zwykła, 10 lutego 2019 r.

 1. Dziękuję tym wszystkim, którzy pamiętali i włączyli się w składkę inwestycyjną. Bóg zapłać.
 2. W poniedziałek (11 lutego) we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W naszej wspólnocie parafialnej ten dzień przekładamy na czas odpustu parafialnego.
 3. W czwartek (14 lutego) z okazji wspomnienia św. Walentego w Łopuchowie o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. o uproszenie miłości dla narzeczonych i małżonków.
 4. W tym tygodniu przygotowujemy i składamy wnioski do starostwa powiatowego o dofinansowanie dalszego ciągu remontu kościoła oraz do wojewódzkiego konserwatora zabytków o dofinansowanie prac konserwatorskich bocznych ołtarzy. Proszę o modlitwę w tej intencji.
 5. Dziękuję za otwarcie domów podczas tegorocznych wizyt duszpasterskich. Bóg zapłać za złożone z tej okazji ofiary, które przeznaczam na projekt instalacji kościoła i samej instalacji.
 6. Od 15 do 22 lutego, 23 parafian wraz ze mną, wyjeżdża na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Będziemy polecać wszystkie parafialne intencje, proszę także o modlitwę za pielgrzymów. Możemy duchowo towarzyszyć pielgrzymom, śledząc poszczególne etapy pielgrzymki zamieszczone na stronie parafialnej. W razie potrzeby duszpasterskiej proszę o kontakt z księdzem dziekanem.
 7. W tym tygodniu wspominamy:
 • poniedziałek (11 lutego) Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego;
 • czwartek (14 lutego) św. Cyryla, mnicha, i św. Metodego, biskupa, patronów Europy oraz św. Walentego, kapłana, patrona zakochanych;
 1. Odwiedziny duszpasterskie:

niedziela (10 lutego) od godz. 13.30…

 • Wojnówko – wg ustalonego planu;
 1. Dzieci z klasy 4, które nie włączyły się w Służbę Liturgiczną proszę o przekazanie alb do kościoła. Bóg zapłać.
 2. Zapraszam do lektury nowego „Przewodnika Katolickiego”. Dla dzieci do odbioru kolejne Ziarenko z Ewangelią.

 

Jan Kwiatkowski

proboszcz

W Kręgu Słowa Starego Testamentu (SSB 2018-2019)

„BY LEPIEJ ZROZUMIEĆ, BY GŁĘBIEJ PRZYJĄĆ, BY BARDZIEJ KOCHAĆ…”

 Najbliższe spotkania:

 1. Oto Słowo Boże.
  Biblijne genealogie. Dlaczego i co mówią? (Rdz 5 i 10) (21 XI 2018)
 2. Biblia dziełem Boga i dziełem człowieka.
  Potop – o jakim Bogu mowa? (Rdz 6,9-9,17) (12 XII 2018)
 3. Od Ewangelii do pseudoewangelii
  Wieża Babel – jakiej jedności Pan Bóg nie chce? (Rdz 11) (30 I 2019)
 4. Bóg, który mówi w różnych językach, także po polsku
  Dlaczego Bóg poddaje wierzącego (wielkiej) próbie? (27 II 2019)
  Ofiara z Izaaka a powołanie i życie Abrahama (Rdz 12-25)
 5. Czy Biblię można rozumieć dosłownie? (27 III 2019)
  Patriarcha Jakub – dlaczego ojciec 12-u pokoleń? (Rdz 26-36)
 6. Kościół stróżem Słowa Bożego (24 IV 2019)
  Józef – czym powinien być Lud Boży? (Rdz 37-50)
 7. Biblia historią zbawienia (29 V 2019)
  Mojżesz – „Przyjaciel Boga” (Wj 1,1nn)
 8. Modlitwa (z) Pismem Świętym. Lectio divina i jej etapy                        (19 VI 2019)
  Miłosierdzie Boże w plagach egipskich! (Wj 7,14-11,10)
Menu